P.g.a. att Jordskeppskonceptet (Earthship) inte passar det skandinaviska klimatet så har vi beslutat att
fokusera på andra koncept med inriktning på mer naturliga material. Vi har fortfarande fokus på
självförsörjning och husdesign som inte är kopplat till det kommunala infranätet men med
konstruktionstekniker och material som passar bättre in i vårt klimat.

Arbetet med att driva ideella föreningar i flera systerorganisationer har dessutom tagit upp väldigt mycket
tid för de få av oss som jobbat med Earthship Europe och vi har därför beslutat att upphöra som ideella
föreningar för att kunna ägna mer tid åt research och att hjälpa människor och går därför vidare som en
rörelse utan medlemskap. Detta kommer inte på något sätt påverka er som är medlemmar idag utan allt som
vi hittills erbjudit er,likväl icke-medlemmar, kommer fortfarande erbjudas.

Vi har myntat ett nytt begrepp - ’’Flagship’’ (Flaggskepp) vars konceptbeskrivning och principer kommer
finnas till hands på vår nya hemsida som vi just nu jobbar på.

Vårt forum kommer fortfarande ligga kvar så vill ni logga in eller skapa en profil där så är det bara att
följa länken nedan. Vi är även närvarande på Facebook och Youtube som ni också hittar länkar till nedan.


Välkommen till The Flagship Movement!